Home Publications Words Atelier EN Atelier NL Odds & Ends Contact

Maranatha House - PUBLICATIONS - Corrections before Feb. 2015 - PUBLICATIES - Correcties voor Feb. 2015 +download PDF - also with notes in English - ook geheel in het Nederlands -

Het betreft de titels: Christus, onze Weg en ons Leven; De verborgen mens des harten; Gedenk uw eerste liefde


Page title & additional keywords:

ERRATA / CORRECTIONS - corrections

- boeken/uitgaven, uitgegeven/gepubliceerd door Maranatha House: gekocht, aangeschaft, verworven voor februari 2015

- books/publications, published by Maranatha House: bought, acquired, before February 2015

> download PDF for free / gratis

MH-BOEKEN VOOR FEB. 2015

Bij het voorbereiden van onze eerste uitgaven merkten we hoe, ondanks de grootste zorg, sommige kleine foutjes zelfs verschillende lezers keer op keer ontgaan. Daarom hebben we, voorafgaand aan het hervatten van de distributie deze winter, de reeds uitgegeven boeken nogmaals grondig doorgenomen. Onbenullige typefoutjes zijn stilzwijgend verbeterd. Enkele details zijn echter van groter belang voor de lezer, vandaar hierbij een overzicht van de voornaamste correcties.

Het betreft slechts een beperkt aantal exemplaren van drie titels, verkocht vóór februari 2015. Mocht u in die tijd een exemplaar hebben verworven van Christus, onze Weg en ons Leven”, “De verborgen mens des harten” en/of “Gedenk uw eerste liefde, zie dan de bijgevoegde PDF met correcties per boek (evt. uitknippen en inplakken) >> PDF

De gecorrigeerde versie is te herkennen aan het overzicht van “Werken van Archim. Zacharias in Nederlandse vertaling” op de voorlaatste pagina. Dit staat niet in de eerdere boeken.

Vergeef ons onze onvolmaaktheid.


MH-BOOKS BEFORE FEB. 2015

When preparing our first editions we discovered how, despite the greatest care, some small errors again and again escape notice, even by several different readers. Therefore, before restarting the distribution this winter, we have yet again made a thorough check of those books. Tiny typo’s have been corrected without further ado. But some details are of more importance to the reader, wherefore here an overview of those corrections.

This only touches a limited amount of copies of three titles, sold before February 2015. If you acquired, in that period, a copy of “Christus, onze Weg en ons Leven”, “De verborgen mens des harten” or “Gedenk uw eerste liefde”, then please see the enclosed PDF with corrections per book (if you like, cut them out to stick inside the cover of each book) >> PDF

The corrected version is distinguished by the overview of works by Archim. Zacharias in Dutch translation, printed on the last page but one. This overview was not printed in the earlier books.

Please, forgive our imperfection.

Errata 2014-15, with notes in English

Errata 2014-15, geheel in het Nederlands

MH logo & site design © A. Arnold-Lyklema  

Heaven and earth shall pass away: but MY WORDS shall not pass away. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, doch MIJN WOORDEN zullen niet voorbijgaan. + Mk.13:31
Errata / corrections download & print