Home Publications Words Atelier EN Atelier NL Odds & Ends Contact

NL: Brieven & Kaarten - EN: Letters & Cards - Expressing our faith without using icons - esp. for temporary documents - Briefpapier zonder iconen +PDF download - to print at home or simply for inspiration ...


+ + +


Page title & additional keywords:

Brieven & Kaarten / Letters & Cards
NL & EN

> download PDF for free/gratis


Share via e-mail
TRADITIONAL PATTERNS
- colour / A4

EN: Designs based on traditional patterns, suitable to complement inside with a wish or a word taken from the Services or the wriitings of the Holy Fathers.

+++

NL: Gevouwen kaarten gebaseerd op traditionele patronen, geschikt om een wens of een woord in de schrijven uit de Diensten of de geschriften van de Heiiliige Vaders.

TRADITIONAL PATTERNS
- black & white

EN: A series simiilar to the one above, simply in black & white. For common A4 paper (white, marbled, or lightly coloured) & A6 enveloppes.

+++

NL: Een vergelijkbare reeks als die hierboven, eenvoudig in zwart-wit. Voor gewoon A4 papier (wit, gemarmerd of lichtgekleurd) & A6 enveloppen.

SEASONS
- folded A4

EN: The life of man, including the liturgical year, is closely bound up with the seasons. Thus even earthly themes can become an expression of the aim of the Christian life.

+++

NL: Het menselijk leven, inclusief het liturgisch jaar, is nauw verbonden met de seizoenen. Aldus kunnen zelfs aardse thema’s tot uitdrukking worden van het doel van het Christelijk leven.

SIMPLY
- A6 card & A4

EN: A sober approach in black and white can be very beautiful in its simplicity. A series based on ancient Christian emblems and traditional practices around the greatest Feasts.

+++

NL: Een sobere aanpak in zwart-wit kan zeer schoon zijn in alle eenvoud. Deze reeks is gebaseerd op oude Christelijke emblemen en traditionele gebruiken rond de grootste Feesten.

Zie ook:


See also:

website & design © A. Arnold-Lyklema  

BRIEFPAPIER
& KAARTEN

Als Orthodoxe gelovigen geven we graag uitdrukking aan de vreugde en de schoonheid van de aloude Christelijke Traditie. Doch vooral wanneer het gaat om tijdelijk drukwerk, is het gebruik van iconen niet altijd passend.

In plaats daarvan zouden we gebruik kunnen maken van traditionele patronen en thema’s. Hieronder enkele voorbeelden, om thuis uit te printen (zie bijgevoegde PDF’s) of eenvoudig ter inspiratie....

WRITING PAPER
 & CARDS

As Orthodox faithful we like to express the joy and the beauty of the ancient Christian Tradition. But especially when printed matter is only for temporary purposes, the use of icons is not always appropriate.

Instead, we could use traditional patterns and theme’s. Below a few examples, to print at home (see PDF-links) or simply by means of inspiration...


© Maranatha House, A. Arnold-Lyklema.
Thuis afdrukken van de beschikbare PDF’s is toegestaan
voor strikt persoonlijk, niet-commercieel gebruik.


© Maranatha House, A. Arnold-Lyklema.
The available PDF’s may be printed at home
for personal, non-commercial use only.