Home Publications Words Atelier EN Atelier NL Odds & Ends Contact

Mettertijd groeit de inhoud van een site, langzaam maar zeker - en gaandeweg wordt het steeds moeilijker er de weg in te vinden.

Daarom deze index van ‘printables’, als een hulp bij het vinden van het materiaal dat beschikbaar is in de diverse onderdelen, inclusief links naar materiaal in het Engels en in het Grieks.

Deze PDF’s zijn vrijelijk beschikbaar voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Deel het desgewenst ook met anderen, doch besef daarbij dat niet alle materiaal geschikt is voor alle doeleinden. En... respecteer alstublieft ook het copyright van alle betrokkenen.

+ met liefde in Christus,
presbytera Anke

PS: Op deze bladzijde geen verborgen teksten die met de muis zichtbaar moeten worden gemaakt. Klik eenvoudig op de links om naar de desbetreffende pagina te gaan..... en hoe goed

is een woord

op zijn tijd!

+ Spr.15:23
(StV)

PRINTABLES - index in het Nederlands - met links naar materiaal in PDF in alle talen - doch de inhoud kan per taal verschillen - Material in PDF van - Woorden des Levens - Sporen op de Weg - de Schriften overwegen

with links to material in PDF in all available languages - but content may vary between the languages

+ + +

> download PDF for free/gratis

Keywords content:

In ‘Woorden des Levens’: Vaderspreuken & Teksten uit de Orthodoxe Traditie
- Het Mysterie van de Mens
- Woorden van Archim. Zacharias (Zacharou)
- Orthodoxe Wijsheid
- Orthodoxe Vaders over het Lezen van de Heilige Schrift
- Hiermee verbonden teksten

In ‘Sporen op de Weg’:
- Boekenleggers met uitspraken (in het Engels)
- Kerstkaarten
- Briefpapier & Kaarten

In ‘De Schriften overwegen’:
- Just Quotes (in het Engels)
- Hoe wij wpreken > met een Nederlandse vertaling van het gedicht ‘Een onachtzaam woord’ (‘a careless word’)

Share via e-mail
On this page - NL
Material in PDF
from:
PRINTABLES in pdf overzicht & links

Zie ook: Copyright &
passend gebruik

en het artikeltje op
de home pagina
over Delen met zorg

Nederlands to the English
woorden des levens

HET LEZEN v/d HEILIGE SCHRIFT

in de Orthodoxe Traditie (EN/NL)

WOORDEN van Archim. Zacharias

Zie ook de pagina met woorden in
het Engels (en wat Grieks): EN/EL: Words

IN NEDERLANDSE VERTALING ...

Voor wie graag meer zou lezen, zie ook deze twee hoofdstukken uit de werken van Archim. Zacharias, in Nederlandse vertaling

INDEX

Het onderdeel ‘Woorden des Levens’ bevat verschillende albums met miniposters +PDF

ORTHODOXE
WIJSHEID
(EN/NL)

ORTH. WIJSHEID 2

Zie ook de pagina met woorden in het
Engels > EN: Orthodox Wisdom (2)

HET MYSTERIE VAN DE MENS

Inspiratie van de Vaders (EN/NL)

OM TE LEZEN

Geen ‘printable’, doch verbonden met deze albums > zie ook teksten in het Engels

sporen op de weg

KERSTKAARTEN

Om  de vreugde van ons geloof te delen
> voorbeelden zonder iconen

KAARTEN e.d.

> Eenvoudige ontwerpen voor
verluchte kaarten en briefpapier

BOEKENLEGGERS met

teksten in het Engels

seizoenen & tijden

Lente: MID-PINKSTEREN

> een gelijkenis van Jesaja

Herfst: KERKELIJK NIEUWJAAR

> de herinnering aan Gods Wet

Ook beschikbaar in het Engels:

> Autumn: Remembering God’s Law

> Spring: A Parable from Isaiah

DE SCHRIFTen OVERWEGEN

NL: HOE WIJ SPREKEN

> ook beschikbaar in het Engels

EN: JUST QUOTES

(Bijbelcitaten)

BUT BE OF  GOOD CHEER

EN: ON THE LAST TIMES

> various printables

Heaven and earth shall pass away: but MY WORDS shall not pass away. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, doch MIJN WOORDEN  zullen niet voorbijgaan. + Mk.13:31

website & design © A. Arnold-Lyklema