Home Publications Words Atelier EN Atelier NL Odds & Ends Contact
Share via e-mail

NEDERLANDS overzicht inhoud - ENGELS overview contents

- NL: Traditioneel bestaat een nauwe samenhang tussen de gang van de seizoenen en het doen en laten van de mens, zowel liturgisch als in het dagelijks leven: Herfst, Winter, Lente, Zomer

- EN: Traditionally there exists a close relation between the cycle of seasons and the doings of man, both liturgically and in daily life: Autumn, Winter, Spring, Summer -


Page title & additional keywords:

SEIZOENEN EN TIJDEN - TIMES AND SEASONS
(in English and Dutch, Nederlands en Engels, NL/EN)

Christ is Risen! Christus is Opgestaan!

HERFST: Het Oud-Testamentisch jaar begon aan het begin van de herfst, met Grote Verzoendag. Een tijd van afrekening, ook in de landbouw, na het voltooien van de voornaamste oogsten van het jaar. Maar deze bracht ook feestvreugde, en daarbij: de nieuwe wijn.

Ook het Orthodoxe liturgische jaar begint in de herfst, gemarkeerd door twee grote Feesten: de vreugdevolle belofte van de Geboorte v/d Moeder Gods en de plechtige triomf van Kruisverheffing.

#panel_en-autumn

WINTER: In het liturgisch jaar vindt de winter ons aan het eind van de Kerstvasten. Weldra zullen we het vreugdevolle Kerstfeest vieren, vlak na midwinter, vooruitziend naar het hoogtepunt van de Theophanie: de openbaring Gods bij de Doop van Christus in de Jordaan.

In koudere klimaten is de natuur nu grotendeels in rust, tot aan de lente, maar in Bijbelse streken betekent de winter allereerst regen, en daarmee nieuwe groei. En vooral: de olijvenpluk.

#panel_en-winter

LENTE: Rond de Middellandse zee begint de lente vroeg. Reeds eind januari genieten we mogelijk van de eerste belofte van de amandelbloesem. Spoedig zal het warmere weer een uitbarsting van bloemen brengen, vooral als er nog regelmatig (een zeer verhoopte) regen valt.

Zo is ook de natuur vol beloften tijdens de periode van de Grote Vasten, vooruitziend naar het Feest der Feesten: het Pascha des Heren.

#panel_en-spring

website & design © A. Arnold-Lyklema  

En God zeide,

Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen de dag en tussen de nacht;

en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren !

+Gen.1:14 (StV)

LINK: De Orthodoxen van het Antiocheens diocees in de VS zijn
bezig met een bijzondere verzameling educatieve elementen,
ook m.b.t. het liturgisch jaar
en daarmee verbonden gebruiken > zie hier

NL: Traditioneel bestaat een nauwe samenhang tussen de gang van de seizoenen en het doen en laten van de mens, zowel liturgisch als in het dagelijks leven. Hierbij een reeks albums met een aantal korte schetsen, bij wijze van aanzet…

>> Beweeg de muis over de foto’s op deze pagina voor een link naar de diverse onderwerpen, gerangschikt naar seizoen:

Herfst, Winter, Lente and Zomer

Nederlands to the English
Seizoenen en tijden Times and Seasons

ZOMER: Het Oud-Testamentische Pascha (Pesach) markeerde het begin van de graanoogst, die voltooid werd aan het begin van de zomer - rond de tijd dat de Kerk de Geboorte van Johannes de Doper viert, en het Feest van de heilige Petrus en Paulus.

Traditioneel worden de eerste druiven gezegend op het Feest van de Transfiguratie. Dan volgt het Feest van de Ontslaping van de Moeder Gods: als een eerste vrucht van de Opstanding en een belofte van het toekomend Koninkrijk.

#panel_en-summer