Home Publications Words Atelier EN Atelier NL Odds & Ends Contact

Over Bijbels en Patristiek taalgebruik (Dutch only) -

Bij het lezen van de Schriften, zowel als bij het vertalen van Kerkelijke teksten, rijst telkens weer de vraag: Wat betekenen de gebruikte uitdrukkingen? Want zoals elk beroep zijn eigen termen en begrippen kent, zo heeft ook elke gemeenschap haar eigen wijze van spreken, haar eigen ‘taal’. En zo gaan we gaandeweg op zoek naar de ‘taal der Traditie’ ... -

Page title & additional keywords:

DE TAAL DER TRADITIE
- the language of Tradition.
(Nederlands, in Dutch, NL)

Page quote:

Toen Hij bij Zijn nederdalen de tongen verwarde, verdeelde de Allerhoogste de natiën.

Toen Hij echter de vuurtongen uitdeelde, riep Hij allen tot de eenheid:

en eenstemmig verheerlijken wij de Alheilige Geest.

+ Kondakion Pinksteren, cf. Gen.11 & Hand.2


Bij het lezen van de Schriften, zowel als bij het vertalen van Kerkelijke teksten, rijst telkens weer de vraag: Wat betekenen de gebruikte uitdrukkingen? Want zoals elk beroep zijn eigen termen en begrippen kent, zo heeft ook elke gemeenschap haar eigen wijze van spreken, haar eigen ‘taal’. En zo gaan we gaandeweg op zoek naar de ‘taal der Traditie’, d.w.z. de taal van die gemeenschap, die zich (door de eeuwen heen) richt op het éne dat nodig is: de ontmoeting met God (cf. Lk.10:42), zoals dit wordt uitgedrukt in de Bijbel. Allereerst in het Oude Testament, door het volk der Hebreeën, en vervolgens – als vrucht en vervulling daarvan – in het Nieuwe Testament, door de gemeenschap van de Kerk (uit Israël en de natiën). Ook de heilige Vaders grijpen steeds weer terug op deze zelfde woorden en begrippen, waarin de onuitsprekelijke schat van het geloof wordt uitgedrukt – ondanks alle beperktheid van de menselijke taal.

Deze pagina is gewijd aan de specifieke betekenis van Bijbelse en Patristieke woorden en uitdrukkingen. Naast de lezing van de Schrift en de heilige Vaders, werd de verdieping in dit onderwerp nader geïnspireerd door het vertaalwerk, en er zal dus vaak verband worden gelegd met de Bijbelse grondtalen. Vooral met het Grieks, als zijnde de meest algemene taal waarin de Kerk zich gedurende vele eeuwen heeft uitgedrukt – waardoor bovendien ook vele elementen van het Oud-testamentische Hebreeuws bewaard zijn gebleven in de patristieke wijze van spreken. Doch de artikeltjes zijn zodanig geschreven, dat ze zonder kennis van andere talen toegankelijk zijn. Met als voornaamste doel: iets te delen van de vreugde en inspiratie bij deze ontdekkingsreis naar de zin van soms overbekende, soms zeer ongewone woorden.


DE TAAL DER TRADITIE + Bijbels en Patristiek taalgebruik +
On this page (NL only)

Onderstaande artikeltjes zijn voorzien van een korte omschrijving op de titelpagina. Om een artikel te openen klikt u op de genummerde ornamenten, rechts in de groene balk, die eenvoudig werken als digitale knop. Ook een ‘tooltip’ geeft aan naar welke pagina de desbetreffende ‘button’ verwijst.

Artikelen (Dutch only)

ΜΡΘΥ Platytera © St. Panteleimon’s Church, Athens

DE APOSTOLISCHE UITBREIDING

Twee artikeltjes over de betekenis van deze ongewone doch zeer bijzondere uitdrukking, plus enkele algemene overwegingen m.b.t. de vertaling van Bijbelse en patristieke teksten

+ Herfst A.D. 2014 / Pascha A.D. 2015

Titelpagina 0
deel 1 1
deel 2 2

website & design © A. Arnold-Lyklema  

Toen Hij bij Zijn nederdalen de tongen verwarde, verdeelde de Allerhoogste de natiën. Toen Hij echter de vuurtongen uitdeelde, riep Hij allen tot de eenheid: en eenstemmig verheerlijken wij de Alheilige Geest. + Kondakion Pinksteren (cf. Gen.11 & Hd.2)