Home Publications Words Atelier EN Atelier NL Odds & Ends Contact
Share via e-mail

ENGLISH: Ponderings - NEDERLANDS: Overwegingen

- Hoewel ieders persoonlijke pad uniek is, bewandelen allen tevens tot op zekere hoogte dezelfde weg -- of beter gezegd, staan wij allen steeds weer voor dezelfde vragen: Welke weg te kiezen? Waar ligt de weg tot  het leven? En hoe vermijden wij de valkuilen en andere obstakels, die ons doen struikelen of verdwalen...

- Although everyone’s personal path is unique, to a certain extent we all walk the same road -- or, rather, we are all faced, again and again, with the same questions: Which way to choose? Where lies the way unto life? And how do we avoid the pitfalls and obstacles that make us stumble or cause us to lose our way...


Page title & additional keywords:

SPOREN OP DE WEG - TRACES ON THE WAY
(in English and Dutch, Nederlands en Engels, NL/EN)

Hoewel ieders persoonlijke pad uniek is, bewandelen allen tevens tot op zekere hoogte dezelfde weg -- of beter gezegd, staan wij allen steeds weer voor dezelfde vragen: Welke weg te kiezen? Waar ligt de weg tot  het leven? En hoe vermijden wij de valkuilen en andere obstakels, die ons doen struikelen of verdwalen...

De sporen volgend van onze voorvaderen in het geloof, stuitte ik van tijd tot tijd op wegwijzers - en op vragen en antwoorden - die mogelijk ook voor anderen van waarde zijn. Deze pagina is bedoeld voor overwegingen in dit verband. Soms op grond van specifieke woorden van de heilige Vaders. Soms in meer algemene zin omtrent de Christelijke weg en/of de Orthodoxe Traditie.

Hierbij beschikbaar gemaakt, voor wie er misschien baat bij heeft...


On this page
ARTICLES
See also:
Zie ook:
NederlandsEnglish
Share via e-mail

Onderstaande artikeltjes zijn voorzien van een korte omschrijving op de titelpagina. Om een artikel te openen klikt u op de genummerde ornamenten, rechts in de groene balk, die eenvoudig werken als digitale knop. Ook een ‘tooltip’ geeft aan naar welke pagina de desbetreffende ‘button’ verwijst.

Artikelen zijn beschikbaar in het Nederlands of Engels, of in beide talen, zoals aangegeven op de titelpagina.

ponderings overwegingen

The articles below carry a short description on the titlepage. To open an article, click on the numbered ornaments to the right, in the green field. These simply work as a digital button. Besides that, a tooltip shows to which page each particular button refers.

Articles are available in Dutch or in English, or in both languages, as shown on the titlepage.

QUESTIONS OF TRUTH

- the truth, the whole truth,
  and nothing but the truth

A surprisingly helpful yardstick in our search for Truth,
as well as a way to avoid judging where we shouldn’t …
asking ourselves, Do we really know “the whole truth” ?

(English only)

+ AD 31-X-2015

Titelpagina / Titlepage
0
Artikel / Article 1
sporen op de weg Traces on the Way

ON PROVIDENCE AND FREEDOM

- a helpful answer from St. Philaret of Moscow

Pious words about God’s Providence, intended to encourage us, sometimes only increase our trouble. For how can we accept the monstrous idea, that somehow God would wish all the horrors we behold in this world?

A word from St. Philaret, Metropolitan of Moscow (1782-1867) comes to our rescue …

(English only)

+ AD 14-IV-2016

Titelpagina / Titlepage
0
Artikel / Article 1

+ SANCTIFYING: A FORGOTTEN REALITY

... and what to do with icons on paper,
or when holy objects get damaged
(EN, panel 1)


+ HEILIGING: EEN VERGETEN REALITEIT

... en wat te doen met iconen op papier,
of wanneer heilige voorwerpen beschadigd raken

(NL, paneel 2)

+ AD 29-IX-2017

Titlepage / Titelpagina 0
EN: English 1
NL: Nederlands 2

website & design © A. Arnold-Lyklema  

BEHOLD, the BRIDEGROOM cometh   in the middle of the night ... ZIE, de BRUIDEGOM komt   te middernacht ... + Mesonyktikon, cf. Mt.25:6