EN / EL
NL
HOME

ORTHODOXE WIJSHEID 2 - in het Nederlands

Een selectie woorden - vertikaal design -

Waaronder:

- Oudvader Sophrony zeide, dat wij niet moeten bezien wat iemand is, maar wat hij kan worden met Gods genade. Aldus, daar hij geschapen is naar Gods icoon, eren wij God, in elke ontmoeting met de ander. (Archim. Zacharias Zacharou)

- Adam had het aards paradijs verloren, en weeklagend zocht hij dit ... Doch de Heer, door Zijn liefde aan het Kruis, begenadigde hem met een ander paradijs, beter dan dat wat hij verloren had: in de hemelen, waar het ongeschapen Licht is van de Heilige Drieeenheid. Wat zullen wij de Heer wedergeven voor Zijn liefde jegens ons? (H. Silouan de Athoniet)

-


Page title & additional keywords:

ORTHODOX WISDOM 2

orthodoxe wijsheid (2) Nederlands

website & design © A. Arnold-Lyklema