EN / EL
NL
HOME

Miniposters (NL) with PDF - WOORDEN van Archim. Zacharias (Zacharou) -

De voortdurende dankzegging in het besef van onze eigen onwaardigheid is een voorspraak bij God voor onze zwakheid.

+ cf. “Weest ook gij uitgebreid”


Hoe kan God gehoor geven aan ons gebed, als wij zelf geen aandacht aan schenken aan de zin van onze woorden, en er dus niet mee instemmen.

+ uit: “De verborgen mens des harten”


Een belangrijk element bij de opbouw van het hart en de ascese van het gebed is de aandacht... Door de aandacht kan heel de mens zich concentreren op het streven om in aanwezigheid van God te verblijven en Diens geboden te vervullen.

Dit streven wordt in de ascetische traditie ‘waakzaamheid’ genoemd, of ‘het bewaren van het intellect’. De waakzaamheid in het gebed is onontbeerlijk voor de vervulling van het eerste en grote gebod van liefde tot God. Deze waakzaamheid is erop gericht dat elke beweging van het intellect en het hart in overeenstemming zou zijn met Gods Geest, en dat de mens zich volledig tot God zou wenden...
Dat is waarom de Christen aan het begin van elke dag voor God gaat staan: hij brengt zijn houding voor Gods aanschijn in orde door zijn intellect in zijn hart te brengen, en zo bewaart hij zijn gedachten en gevoelens in de aanwezigheid des Heren.

+ uit: “De verborgen mens des harten”


De verbrokenheid is voor de ziel zowel manmoedigheid als licht, waarin de mens elke gedachte die hem nadert kan onderscheiden. De verbrokenheid leidt tot de nederigheid, en dat is de overwinning op de vijanden, en bereidt de ziel toe om Gods woonplaats te worden.

+ uit: “Christus, onze Weg en ons Leven” (epiloog)


Van dag tot dag zouden wij een nieuw begin moeten maken. Onze Vaders verzekeren ons, dat als wij besluiten een nieuw begin te maken, wij op de weg des heils staan. Wij kunnen elke dag opnieuw beginnen om de tempel Gods in onszelf op te bouwen, en de opbouw daarvan te bevorderen in onze broeders. Door dit te doen vervullen wij de twee grote geboden, waar alles van afhangt: God lief te hebben, en Hem alle plaats te geven in onszelf, en onze broeders lief te hebben, door Zijn woning in hen te steunen.

+ uit een voordracht te Wichita A.D.2014, in het Nederlands gepubliceerd in “Van de dood tot het leven”


Oudvader Sophrony zeide, dat wij niet moeten bezien wat iemand is, maar wat hij kan worden met Gods genade. Aldus, daar hij geschapen is naar Gods icoon, eren wij God, in elke ontmoeting met de ander.

+ uit: “De mens, Gods doelwit”


Page title & additional keywords:

ALBUM: WOORDEN - ARCHIMANDRIET ZACHARIAS

Woorden des Levens / Words of Life

(Nederlands, in Dutch, NL)

> download/print miniposters in PDF for free/gratis

woorden - nl Archimandriet Zacharias
next
previous
next
previous
download album

*

*

website & design © A. Arnold-Lyklema  

previous