Home Publications Words Atelier EN Atelier NL Odds & Ends Contact
Share via e-mail

WOORDEN DES LEVENS - TEKSTEN in het Nederlands - Een selectie van langere citaten in verband met de woorden en thema’s van de miniposters - soms ook gerelateerd aan andere onderdelen van deze website -

Uit het onderricht van Archim. Zacharias (Zacharou):

- Over de Weg der Nederigheid, twee citaten:
uit de Epiloog in “Christus, onze Weg en ons Leven”, en uit “Weest ook gij uitgebreid”

- Over de Dankzegging, uit het boek “Weest ook gij uitgebreid”

- Over het Opbouwen van de Tempel Gods, uit een voordracht te Wichita A.D. 2014 (zie ook de Nederlands-talige uitgave “Van de dood tot het leven”)

- Leven met één enkele gedachte, uit het boek “Gedenk uw eerste liefde”


Page title & additional keywords:

TEKSTEN IN HET NEDERLANDS

Texts in Dutch

WOORDEN DES LEVENS Words of Life

MEER UIT DE VADERS (IN HET NEDERLANDS)

In dit onderdeel vindt u enkele langere teksten, in verband met de uitspraken op de miniposters. Een aantal andere teksten, eveneens aangehaald in de albums, zijn gegeven in Engelse vertaling > op een afzonderlijke pagina, zie hier.

Hieronder een overzicht van het beschikbare stukken, elk met een korte inleiding om een idee te geven van de inhoud. Om de eigenlijke teksten te lezen klikt u op de ‘buttons’ aan de rechterkant van de pagina.

De volledige verzameling miniposters is te vinden op de hoofdpagina van “Words of Life”, zie hier.


On this page - NL
Zie ook,
in het Engels:
Nederlandsto the English

Een inleiding op de ‘grote wetenschap’, die ons wordt aangeboden in de woorden van de heilige Silouan de Athoniet …

De hier geboden tekst is een bewerking, door de auteur, van een voordracht over het woord dat de heilige Silouan van God Zelf mocht ontvangen: “Houd uw geest in de hel, en wanhoop niet” - een zo krachtig woord, dat dit voor velen van ons grote vragen oproept: Wat betekent dit eigenlijk? Kunnen wij dit werkelijk leven? Hoe brengt een mens een dergelijk woord in praktijk?

Klik op button 1 rechts, om de tekst te openen >>

Over de weg der nederigheid Archim. Zacharias, AD 2000

De weg van de grote asceten is niet voor iedereen. Doch iets van hun weg en levenshouding is voor iedereen toegankelijk …

In antwoord op vragen over de geestelijke houding van de heilige Silouan en andere grote Heiligen van de Kerk, gaf vader Zacharias dit korte onderricht over de dankzegging.

Klik op button 1 rechts, om de tekst te openen >>

Over de dankzegging Archim. Zacharias, AD 2001

Een kort en bondig criterium, dat op vele lastige vragen een eenvoudig antwoord geeft …

Uit een gelijknamige voordracht, gegeven te Wichita A.D. 2014. Hierin spreekt vader Zacharias over een ‘woord’ van een oudere dorpsvrouw tot haar zoon, dat hij ooit als jongetje hoorde. Een woord dat kan dienen als richtsnoer voor ons doen en laten, in elke mogelijke situatie.


Klik op button 1 rechts, om de tekst te openen >>

Het opbouwen van de Tempel Gods Archim. Zacharias, AD 2014

Wat is het nut van de ascetische waakzaamheid en de praktijk van het Jezusgebed?

Deze korte tekst moedigt ons aan de weg van de heiligen te volgen, opdat ook wij mogen leven naar de grote geboden der liefde.

Uit een gelijknamige voordracht (Wichita A.D. 2009), opgenomen in het werk “Gedenk uw eerste liefde”.


Klik op button 1 rechts, om de tekst te openen >>


>> Ook beschikbaar in het Engels / Also available in English

Leven met één enkele gedachte Archim. Zacharias, AD 2009/2010

Wat is ‘bekering’ eigenlijk?

In een reeks teksen over “Het bewerken van het hart”, onderdeel van het boek “De verborgen mens des harten”, sprak vader Zacharias over de bekering als een alomvattende weg om het hart te vinden: een weg van wanhoop tot heiligheid.

Een bijzondere visie op het begrip ‘bekering’, uit de schatkamer van de Orthodoxe Traditie ...


Klik op button 1 rechts, om de tekst te openen >>

De weg der bekering Archim. Zacharias, AD 2007

website & design © A. Arnold-Lyklema  

Heaven and earth shall pass away: but MY WORDS shall not pass away. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, doch MIJN WOORDEN  zullen niet voorbijgaan. + Mk.13:31